กิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

Thailand Energy Awards 2018 ดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภท โครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)

ASEAN Energy Awards 2018 2nd Runner-up ประเภท Off-Grid: Power Category

กลุ่ม KTIS ผนึกความร่วมมือธรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยอ้อยและน้ำตาล

บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

KTBE จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

KTBE ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด จังหวัด ชลบุรี

"ปลุก Passion ปั้น Performance"

กิจกรรมงานกีฬาสี KTIS Bio Games 2019

KTBE รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่4.0 "