สำนักงานกรุงเทพ

133 อาคารซีโนบริต ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานครฯ 10400

โทรศัพท์ (66)2-692-0859-73 โทรสาร (66)2-689-5092

โรงงาน

9 หมู่14 ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140

โทรศัพท์ (66)5-633-8431-2 โทรสาร (66)5-633-8420

FACEBOOK: KTIS BIOETHANOL

GMAIL: business.epc@ktisgroup.com

สำนักงานใหญ่: โทรศัพท์ (66)2-692-0859-73 โทรสาร (66)2-689-5092

โรงงาน: โทรศัพท์ (66)5-633-8431-2 โทรสาร (66)5-633-8420